loading please wait..

Visie

Stichting Praten met je handen richt zich op het voorkomen van sociaal isolement en leer- of taal achterstanden bij jonge kinderen met of zonder spraak- of gehoorbeperking. De stichting richt zich op de ontwikkeling van een lesmethode die op een spelmatige en multi zintuigelijke wijze kinderen bekend maakt met gebarentaal.

De stichting maakt voor het bereiken van haar doel gebruik van de methode van Lotte en Max. In deze methode wordt met theater, liedjes, filmpjes, illustraties en animatie technieken wordt de wereld van Lotte en max tot leven gewekt. Een wereld waarin het kind mee kan doen en de eerste beginselen van een taal in gebaren kan ervaren. De methode van Lotte en Max is al enige tijd op de markt verkrijgbaar in de vorm van DVD’s en boeken waarmee ouders en kinderen de beginselen van de gebarentaal kunnen aanleren.