De #fiy app is slechts het begin (3): hard nieuws

Anderhalf jaar lang droomde ik van een manier om de vele concertvideo’s die je na elk concert op Youtube vindt automatisch te combineren met de goede geluidsopnames die we bij VPRO’s 3VOOR12 vaak maken van datzelfde concert. Met de lancering van de FIY app is die droom uitgekomen. Het voelt als een doorbraak. En toch is het nog maar het begin. Wat te denken van een door publiek waargenomen nieuwsfeiten die ze met de app filmen?

Het is niet moeilijk om een voorstelling te maken van bepaalde gebeurtenissen wanneer je door het oog van alle toeschouwers kan kijken. Een vliegtuig dat net voor de landingsbaan neerstort, een ruzie op straat, een mishandeling, de inauguratie van een president, noem maar op. Gefilmd door publiek en door FIY automatisch samengevoegd, zodat het van alle kanten bekeken kan worden.

Ja, ik zie ook problemen, dilemma’s, ethische vragen. Werkt dit niet ramptoerisme in de hand? Is dit niet zuiver sensatiezucht? Terechte vragen. Maar ze zijn niet het gevolg van de FIY app. Eerder legt deze problemen waar de journalistiek al een hele tijd mee kampt onontkoombaar bloot. En daarmee wordt de noodzaak om het probleem aan te pakken des te groter.

Want een systeem dat videobeelden van een gebeurtenis direct samenvoegt en het mogelijk maakt om zo toedracht en feiten te kunnen achterhalen is ook een enorme kans voor de journalistiek. Maar dan moet ze hem wel durven aan te grijpen en op zoek gaan naar manieren om deze samenwerking met het publiek vorm te geven.

Een FIY nieuwsgebeurtenis scenario in de praktijk :

  • Omstanders schakelen FIY app in bij het zien van nieuwswaardige gebeurtenis
  • Wanneer meer mensen op 1 moment op 1 plek filmen, wordt dat automatisch zichtbaar op de FIY landkaart
  • De FIY redactie beoordeelt de gebeurtenis en kan ervoor kiezen om de multi grid presentatie aan te bieden, eventueel na regie/eindredactie

Je kunt het je ook makkelijk andersom voorstellen:

  • De FIY redactie krijgt informatie van een gebeurtenis binnen
  • Ze kijkt of er app bezitters op dat moment in de buurt zijn
  • Ze vraagt de app-bezitters in de buurt de gebeurtenis te filmen
  • De beelden komen automatisch op een landkaart
  • Bij meerdere filmers kan de FIY redactie weer het totaalplaatje presenteren

Het zijn de twee voor de hand liggende toepassingen. Maar ik voel aan mijn water dat het zeker niet de enige opties zijn. Daarom hebben we besloten om in het vervolgtraject ook een API te ontwikkelen waarmee anderen hun eigen presentatievorm kunnen bouwen van het binnengekomen FIY beeldmateriaalal.  Kortom, de app is nog maar het begin ;)