Twitter

Hallo wereld!

By on sep 19, 2019 in general | 0 comments

Share On GoogleShare On FacebookShare On Twitter

Een klassieke zin voor iedereen die iets heeft met programmeren. Het begin van alles eigenlijk, in die wereld. Maar ook de enige juiste titel voor de toffe uitdaging waar ik de komende twee jaar aan mag werken: Shared_Studios.

Shared_Studios is een project waarbij mensen verspreid over de hele wereld (van New York tot Nairobi, van Kabul tot Gaza), elkaar ontmoeten, ervaringen delen, elkaar zo beter leren kennen en meer begrip voor elkaar krijgen. Die ontmoetingen vinden plaats in gouden containers die via internet met elkaar in verbinding staan. Het scherm is levensgroot, waardoor je de mensen aan de andere kant van de wereld op ware grootte ziet en de camera is slim gesitueerd zodat je elkaar ook echt in de ogen kijkt als je met iemand praat. Dat alles maakt dat je het gevoel hebt dat je samen in één ruimte bent. En als je samen op dezelfde plek bent, kun je veel mooie dingen doen: een fijn gesprek voeren, samen eten of muziek maken, een performance zien of geven, het delen en uitwerken van goede ideeën, het kan en mag allemaal.

Aan mij de taak om de komende twee jaar die ontmoetingen te organiseren. We beginnen de komende maanden in Ede bij het Akoesticum | WFC terrein en trekken volgend jaar richting Wageningen met nog een aantal tussenstops op mooie plekken.

Proeftuin van verbinding

De portal is een samenwerking tussen de gemeentes Ede en Wageningen die in het kader van een culturele proeftuin een plan bij het Rijk indienden om gezamenlijk het culturele leven te stimuleren. Mooie woorden verzandden deze keer niet, maar resulteerden met de portal in een heel tastbaar, mobiel podium dat ik mag gebruiken om de wereld van kunst, wetenschap en de foodsector van de regio te verbinden. Een hele mond vol, maar ik ben er na een aantal dagen proefdraaien al achter dat dat precies is wat er gebeurt: verbinding, op een bijna magische wijze. Gek genoeg door niets anders te doen dan mensen met volle aandacht bij elkaar te brengen. Het gebeurde afgelopen week al bij de eerste connectie die we maakten met Gaza Stad:

Kinderen in de leeftijd van 13 tot 18 uit heel Europa die deze week bij de Airborne activiteiten nadenken over oorlog en vrede zien hun beeld van Gaza in één klap veranderen als ze in de Portal twee vrouwen van rond de dertig ontmoeten met een mooie hoofddoek die uiterst vrolijk en heel trots vertellen over de app voor kinderen die zij als game developers hebben gemaakt. Maar ook de uitleg dat ‘elke dag opstaan, niet opgeven, gewoon naar je werk gaan en er een goede dag van proberen te maken’ hun manier van oorlog voeren is, maakt indruk. Of de verklaring waarom bang zijn geen issue is: “Natuurlijk zijn we bang, elke dag. Met de verkiezingen in Israel houden wij op dit moment rekening met het ergste. Maar omdat iedereen diezelfde angst heeft, is het iets normaals geworden. De angst wordt pas opmerkelijk zodra we met mensen buiten Gaza contact hebben.” Gisteren dus, in onze portal…

Die ervaring leverde ook de inspiratie voor dit idee. Ik wil de verhalen die we in onze portal gaan meemaken ook graag breder delen, maar wel op een manier die de privacy van deelnemers respecteert en recht doet aan de essentie van het project: echte persoonlijke gesprekken die minimaal 10 minuten duren en beginnen met een aftast- en ontdooiingsperiode die meestal langer duurt dan de lengte van een succesvolle Insta of YT vlog. Zulke ontmoetingen, die in beeld vaak hetzelfde zijn maar die inhoudelijk zo’n impact hebben dat — in de woorden van de kinderen die even ‘in Gaza’ waren — ‘je er echt even van moet bijkomen’, die laten zich volgens mij het best vangen in de traagheid en de rust van een geschreven verhaal.

Dus dat is wat je hier de komende twee jaar mag verwachten: verslag van bijzondere ontmoetingen van Ede en Wageningen met de wereld en via die weg ook met elkaar. Ik hoop dat je er via deze weg net zo van geniet als ik.

Al is het zelf ervaren natuurlijk nog leuker :-)

Tot snel!